Ceník ubytování v bytě č.4, objekt B, Pod Horizontem čp. 311, Pec pod Sněžkou


Ubytování:                                         sezóna                   mimo sezóna

                                             1.12.-30.4. a 1.7.-31.8.           1.5.-30.6. a 1.9.-30.11.

zaměstnanec, manžel/ka                            295,-                                  265,-

dítě zaměstnance (do 18 let)                      185,-                                  155,-

dítě zaměstnance (nad 18let)                     295,-                                  265,-

rodiče, sourozenci                                       325,-                                  295,-

ostatní osoby                                              440,-                                  410,-

děti (ostatní, do 18 let)                               325,-                                  295,-

 

 

Cena za 1osobu/noc, včetně DPH


Cena neobsahuje Poplatek z pobytu dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o místních poplatcích, s účinností od 1.1.2020, ve výši 20,- Kč za 1osobu/noc.

Osvobození a úlevy:

a) osoby mladší 18 let;

b) osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
    zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce;